Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 9
Năm 2021 : 1.607
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
30/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 - Triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong các trường phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nguyên lý giáo dục “Học đi đôi với hành; lý thuyết gắn liền với thực tiễn”; vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống. 

Ngày ban hành:
16/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Tài liệu mới