Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 9
Năm 2021 : 1.607
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢN THẮNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS XÃ BẢN PHIỆT                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

        Số        /BC-THCS                               Bản Phiệt, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

BÁO CÁO

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS

Học kì I, Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện hướng dẫn số 25/HD-PGD&ĐT ngày 16/12/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng về việc kiểm tra, sơ kết học kì 1 năm học 2020 - 2021.

Căn cứ quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục và kết quả đạt được của đơn vị, trường THCS xã Bản Phiệt báo cáo về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS, Học kì I, Năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. Nhận định tình hình

1. Thuận lợi

- Nhà trường đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, của Phòng GD&ĐT trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học; - Đội ngũ CB, GV, NV nhiệt tình trách nhiệm, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy với công việc.

- Đa số học sinh ngoan, có ý thức học tập, có kĩ năng trong trao đổi thảo luận, chia sẻ, vận dụng các kiến thức đã học được vào giải quyết các bài tập và ứng dụng trong thực tiễn.

 - Phụ huynh đồng thuận, ủng hộ phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục học sinh và xây dựng cơ sở vật chất

2. Khó khăn

- Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn (thiếu phòng học, phòng chức năng, phòng học xuống cấp về chất lượng, quy cách không đảm bảo, chật hẹp, thiết bị dạy học còn thiếu, hư hỏng nhiều...).

- Phong trào học tập của học sinh chưa cao, nhiều em chưa chịu khó học tập nên việc nắm kiến thức còn hạn chế.

II. Về quy mô mạng lưới trường lớp, số lượng, chất lượng giáo dục

1. Cán bộ, Giáo viên, nhân viên

- Tổng số CBQL,GV,NV: 27 người; Nữ 20 người; DT: 01 người

- CBQL: 02; Giáo viên: 21; NV: 04.

- Trình độ CBQL,GV: ĐH: 19/23 = 82,6%; CĐ: 4/23 = 17,4%.

- Giáo viên chia theo bộ môn: Toán lý: 6/7 (Đi biệt phái 1);  Văn sử: 04;  Thể dục: 01; Sinh -  Hóa: 2/3 (Đi biệt phái 1), Địa 01 (Biệt phái đến); Mĩ thuật:1; Toán tin: 01; Âm nhạc: 01; Tiếng Anh : 01; Tiếng Trung Quốc: 02.

2. Học sinh:

 - Tổng số học sinh 308 Trong đó: Học sinh nữ: 159; Học sinh dân tộc thểu số 161; Nữ dân tộc 81

- HS ở bán trú: 51

- Tổng số lớp: 09 (lớp 6: 03, lớp 7: 02, lớp 8: 02, lớp 9: 02)

III. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong học kì I

1. Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của Hiệu trưởng và tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch

- Hiệu trưởng nhà trường bám sát các văn bản hướng dẫn và sự chỉ đạo của các cấp, cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp, sát với thực tế đơn vị; Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ năm học như: Hướng dẫn số 1474/SGD&ĐT-GDTrH ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT Lào Cai về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020 – 2021; Kế hoạch số 43/ KH-PGD&ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; Kế hoạch số 41/ KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020 – 2021.

- Tổ chức thảo luận và tìm giải pháp để thực hiện thành công các chỉ tiêu cần đạt trong năm học. 100% CB, GV, NV đều hiểu, biết được nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ tạo chuyển biến nổi bật của nghành GD&ĐT Bảo Thắng và những nhiệm vụ tạo chyển biến nổi bật của nhà trường trong năm học 2020 – 2021 và có những giải pháp để đạt được mục tiêu.

- Tổ chức rà soát giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển thông qua hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng giáo dục, các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường. Đồng thời, khích lệ và đề cao vai trò giám sát của các thành viên trong nhà trường:

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ HS được tham gia đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà trường trong học kỳ, trong năm học và giai đoạn qua các cuộc họp sơ kết, tổng kết, họp cha mẹ HS

2. Việc nâng cao năng lực, hiệu lực chỉ đạo giáo dục của Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng đã xác định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng trước nhân dân và Nhà nước về chất lượng giáo dục của trường mình. Tích cực tham mưu, tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện dân chủ, công khai, trong quản lý, đổi mới công tác quản lý của Hiệu trưởng.

- Xây dựng môi trường giáo dục, môi trường sư phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp, công khai minh bạch; tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vẫn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và nhân dân đối với các hoạt động giáo dục.

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phát huy vai trò là nòng cốt CM, tham gia giảng dạy đủ số tiết theo đúng chuyên môn, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiểm soát, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; kiểm soát chất lượng với yêu cầu thực chất.

- Xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của BGH, nhà trường, Công đoàn, các tổ chức khác và của các lớp nhằm duy trì nề nếp, kỷ cương. 

- Tổ chức đánh giá xếp loại CBGV, HS cuối học kì chính xác, khách quan, công bằng.

- Tổ chức xây dựng hồ sơ nhà trường, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và hồ sơ cá nhân đầy đủ. Quản lý hồ sơ chặt chẽ

3. Chỉ đạo, kiểm soát xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên ở nhà trường (bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp, nghiệp vụ...); bồi dưỡng nội dung theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác kiểm soát tự bồi dưỡng của Hiệu trưởng đối với giáo viên; công tác kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng chuyên môn:

- Xây dựng Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực HS theo công văn sô 3280/BGDĐT-VP ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS khung thời gian 35 tuần thực học, chú ý xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn, chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.

- Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên ở nhà trường: CBQL, GV, NV đã được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong hè và tự bồi dưỡng thường xuyên. Bồi dưỡng thông qua việc thực hiện các chuyên đề, đã tổ chức được: 07 chuyên đề (Nhà trường tổ chức được 01 chuyên đề, hai tổ chuyên môn mỗi tổ xây dựng tổ chức được 3 chuyên đề về chuyên môn). Bồi dưỡng thông qua công tác Hội giảng, tổng số giáo viên đạt cấp giáo viên dạy giỏi cấp trường là 20/20 tỉ lệ 100%.

- Bồi dưỡng nội dung theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thường xuyên đôn đốc việc thực hiện tự bồi dưỡng chuyên môn của GV thông qua việc phỏng vấn trực tiếp, gián tiếp, thông qua dự giờ thăm lớp, … có nhận xét, đánh giá trong các buổi họp Hội đồng hoặc giao ban gần nhất. Thường xuyên kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, coi kết quả việc tự bồi dưỡng CM là 1 tiêu chí trong chấm điểm thi đua.

4. Chỉ đạo tổ chức xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. Triển khai mô hình giáo dục STEM; hướng dẫn học sinh NCKH và tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật.

- 100% các môn học được xây dựng chương trình theo khung 35 tuần, có các chủ đề dạy học hợp lý, các nội dung tích hợp cụ thể, số lượng các bài kiểm tra/ môn được thống nhất thể hiện ngay trong kế hoạch. Kết thúc học kỳ I, 100% các môn học thực hiện đủ nội dung chương trình, không cắt xén (đủ 18 tuần).

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mô hình giáo dục STEM, đặc biệt STEM nông nghiệp. Cụ thể trong học kỳ 1, nhà trường đã phát động cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: giao cho mỗi lớp 1 luống đất, các lớp tự sáng tạo trồng rau STEM để chấm điểm trao giải. Cùng với cuộc thi đó, nhà trường tổ chức 1 chuyên đề “ STEM với học sinh bán trú”, mỗi phòng tự tạo sản phẩm STEM theo chủ đề “ Ngôi trường em yêu”. Cuộc thi đã thúc đẩy được khả năng sáng tạo và ý thức làm việc chăm chỉ, tinh thần đoàn kết của các em học sinh.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên về công tác hướng dẫn học sinh NCKH và tổ chức cuộc thi khoa học kĩ thuật. Kết quả nhà trường có 2 sản phẩm dự thi  NCKH cấp huyện và đạt 2 giải: 1 giải ba, 1 giải tư.

5. Chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018

 - Nhà trường đã tích cực tuyên truyền và triển khai các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện chương trình GDPT 2018. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBVC, cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội về việc đổi mới Chương trình GDPT 2018 để chia sẻ, tạo sự đồng thuận và ủng hộ. Việc tuyên truyền được thực hiện trong các buổi giao ban mở rộng, họp Hội đồng, triển khai nhiệm vụ năm học, họp phụ huynh học sinh….

- Trong kỳ I ngoài việc giao hai tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu thảo luận về chương trình GDPT 2018 theo TT Số 32/2018/TT-BGDĐT-  Ban giám hiệu trực tiếp tổ chức học tập cho toàn thể giáo viên 01 buổi.

- Nhà trường đã phân công giáo viên cốt cán của các môn theo khối. Giáo viên cốt cán có nhiệm vụ làm nòng cốt trong các hoạt động chuyên môn, trong nghiên cứu và tư vấn đối với việc chuẩn bị và việc thực hiện chương trình GDPT 2018. Giáo viên cốt cán được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia học tập các lớp tập huấn.

- Phân công giáo viên dự kiến giảng dạy lớp 6 năm học 2021 – 2022 tham gia các lớp tập huấn chương trình GDPT năm 2018

6. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy học ngoại ngữ

- Nhà trường đã xây dựng được nền nếp, kỉ cương, kỉ luật tốt. Mọi thành viên trong nhà trường đề nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; thường xuyên bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên.

- Tăng cường điều kiện đảm bảo và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và trong quản lý. Tạo điều kiện cho GV, NV sử dụng thường xuyên và hiệu quả CNTT. 

- Tăng cường điều kiện để nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng

 - Chỉ đạo giáo viên dạy ngoại ngữ tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn, bố trí đi dự giờ học hỏi chuyên môn , tham gia đầy đủ các buổi  SHCM, các lớp bồi dưỡng  chuyên môn do PGD và SGD tổ chức.

- Chú trọng nâng cao năng lực cho giáo viên thông qua hình thức tự học, tự bồi dưỡng, trong quá trình dạy ngoại ngữ chú ý rèn cho học sinh 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói để giúp học sinh có khả năng vận dụng trong các tình huống giao tiếp thực tiễn.

- Chỉ đạo giáo viên dạy ngoại ngữ tăng cường giao tiếp với học sinh bằng Tiếng Anh nhằm tăng cường vốn tiếng Anh cho học sinh.

- Coi trọng giáo dục cho HS các kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự nhận thức, suy xét và giải quyết vấn đề, kĩ năng đặt mục tiêu, kỹ năng ứng phó, kiềm chế, kĩ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh thông qua môn học Tự chọn, lồng ghép trong các môn học chính khoá và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết chào cờ, đặc biệt là các chủ đề giáo dục STEM ở một số môn học. Việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống và giao tiếp ứng xử cho học sinh đảm bảo tính khoa học và phù hợp. Từ đó, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc hình thành và phát triển phẩm chất cho H

7. Tổ chức hực hiện mô hình trường học mới cấp THCS, mô hình trường học gắn với thực tiễn

- Năm học 2020 - 2021 thực hiện mô hình trường học mới ở tất cả các khối 6,7,8,9  với 09 lớp. Nhà trường đã tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong đội ngũ, nhân dân.

- Tăng cường công tác rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học, có kế hoạch cải tạo, bổ sung thiết bị, đồ dùng phụ trợ nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động dạy học..

- Tăng cường các hoạt động sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất phương pháp, cách thức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả mô hình.

- Năm học 2020 - 2021 nhà trường tiếp tục thực hiện mô hình Trường học sinh thái”. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng cụ thể, có nhật ký xây dựng mô hình và đã biên soạn được bộ tài liệu dạy học gắn với mô hình và giáo dục hướng nghiệp phù hợp với mô hình và đặc điểm điều kiện của địa phương kết quả nhà trường có khu tiểu cảnh, vườn hoa, vườn rau, vườn cây ăn quả tạo cảnh quan nhà trường xanh, đẹp và gần gũi với thiên nhiên.

8. Kết quả triển khai những lĩnh vực chuyển biến của nhà trường

Năm học 2020 – 2021 nhà trường chọn 3 lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bật

- Về đổi mới công tác quản lý trong nhà trường giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho PHT, TTCM, và người đứng đầu các bộ phận trong nhà trường. Đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tự giác học tập, lấy kết quả công việc làm tiêu chí đánh giá.

- Về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu nhà trường đã phân công và giao nhiệm vụ chỉ tiêu đến từng lớp, từng giáo viên, khuyến khích động viên tham gia tích cực BDHSG, xây dựng quy chế khen thưởng để động viên khích lệ, đã thành lập được dội tuyển HSG ở tất cả các khối và tiến hành bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

- Về xây dựng mô hình trường học sinh thái, xây dựng cảnh quan trường lớp đã Xây dựng mới sân khấu, 40m hàng rào xây, 120m hàng rào lưới B40 bao quanh trường, làm mới 200m2 vườn hoa, tiểu cảnh, san gạt cải tạo trồng được hơn 400m2 vườn rau, vườn cây ăn quả.

9. Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục của học sinh cuối  học kỳ 1, năm học 2020 – 2021.

- Đánh giá theo mô hình trường học mới

+ Học tập: Hoàn thành Tốt: 8/308 = 2,6%, Hoàn thành: 237/308 = 76,9%, Có ND chưa hoàn thành: 63/308 = 20,5%

+ Năng lực : Tốt: 8/308 = 2,6%, Đạt: 237/308 = 76,9%, Cần cố gắng: 63/308 = 20,5%

+ Phẩm chất: Tốt:  150/308 = 48,7%, Đạt: 152/308 = 49,4%, Cần cố gắng: 6/308 = 1,9%

  • Đánh giá theo thông tư 58

+ Học lực: Giỏi: 8/308 = 2,6%, Khá: 102/308 = 33,1%, TB: 165/308 = 53,6%, Yếu: 23/308 = 7,46%

+ Hạnh kiểm: Tốt: 150/308 = 48,7%, Khá: 152/308 = 49,4%, TB: 06/308 = 1,9%

VI. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, triển khai kịp thời chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhiệm vụ năm học 2020 -2021.

- Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động học sinh bỏ học ra lớp và xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan trường lớp, duy trì sĩ số và đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, duy trí sỹ số đạt 100%.

- Cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp đang được củng cố, cảnh quan trường lớp, khu bán trú khang trang, đẹp hơn so với năm học trước.

- Việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi diễn ra thường xuyên, bên cạnh đó còn chú trọng giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn và bồi dưỡng học sinh lớp 9 thi vào THPT, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện.

  2.Hạn chế, yếu kém:

- Tỉ lệ học sinh xếp loại năng lực tốt còn thấp chỉ đạt 2,6%, học sinh cần cố gắng về năng lực học tập vẫn còn cao, số học sinh kết quả học tập có nội dung chưa hoàn thành chiếm tỉ lệ hơn 20% .

- Trên đây là báo cáo sơ kết học kì I năm học 2020 - 2021 của trường THCS xã Bản Phiệt. Kính mong cấp trên xem xét, chỉ đạo để nhà trường phấn đấu, khắc phục những tồn tại và hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong học kì II.

3. Nguyên nhân chính của những ưu điểm, tồn tại:

3.1. Nguyên nhân của kết quả đạt được:

- CBQL từ Hiệu trưởng đến các Tổ trưởng, bám sát được nhiệm vụ trọng tâm, đánh giá đúng tình hình để có biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động.

- Thường xuyên báo cáo, tham mưu với lãnh đạo địa phương phân công cán bộ công chức xã, các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản phối hợp với nhà trường trong việc huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ đi học chuyên cần của học sinh và vận động học sinh có nguy cơ bỏ học ra lớp

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ, xây dựng quy chế hoạt động, chỉ đạo các nội dung công tác, chương trình kế hoạch hoạt động phù hợp. Yêu cầu cao đối với vai trò của Hiệu trưởng và các Tổ trưởng chuyên môn, người phụ trách các tổ chức đoàn thể. Đoàn kết, thường xuyên trao đổi góp ý, khen phê bình kịp thời.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá, chỉ rõ được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và kịp thời đưa ra được các giải pháp phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Định kì tổ chức giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển thông qua hoạt động của Hội đồng trường, Hội đồng giáo dục, các tổ chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường. Đồng thời, khích lệ và đề cao vai trò giám sát của các thành viên trong nhà trường:

- Thường xuyên có những biện pháp tạo điều kiện giúp đỡ động viên giáo viên trong công tác. Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết có tác phong và ứng xử sư phạm đúng mực, xây dựng văn hóa nhà trường. Coi trọng thành tích giáo viên đã đạt được nhằm khuyến khích nhân rộng những điển hình tiên tiến.

3.2. Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

- Còn có học sinh năng lực tiếp thu chậm, học yếu, gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình nên chất lượng học tập của các em chưa cao.

- Kinh nghiệm hoạt động tập thể, quản lý học sinh, phương pháp giảng dạy trong cán bộ giáo viên chưa đồng đều, biện pháp chưa triệt để nên ảnh hưởng đến chất lượng của nhà trường.

- Một số giáo viên chưa mạnh dạn đổi mới trong công tác giảng dạy.

3.3. Bài học kinh nghiệm:

- Đoàn kết thống nhất trong nhận thức, trong kế hoạch hành động, không ngừng học tập tìm biện pháp nâng cao hiệu quả công tác.

- Phát huy vai trò năng động sáng tạo của đoàn thể, các Hội và cá nhân, tạo môi trường cởi mở thân ái và giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm đến từng tập thể và cá nhân.

- Thi đua khen thưởng kịp thời; tạo điều kiện để giáo viên học tập và công tác tốt nhất. Đầu tư đúng hướng, coi trọng chất lượng mũi nhọn

- Khai thác và sử dụng triệt để cơ sở vật chất hiện có, chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất dần đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

- Đổi mới công tác quản lý đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch. Cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

- Tăng cường giáo dục đạo đức học sinh đi đôi với quản lý chặt các hoạt động bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động và tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường

III.  KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Bổ sung 01 giáo viên môn Địa lí 01 nhân viên Y tế trường học chăm sóc sức khỏe cho học sinh, học sinh bán trú.

- Xây dựng thêm dãy nhà 2 tầng 8 phòng học để đảm bảo các tiêu chí  về cơ sở vật chất của trường chuẩn quốc gia

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (Bc);

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 Đặng Văn Hiếu

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Tài liệu mới