Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Bản Phiệt

Thôn Bản Phiệt, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
lci-baothang-thcsxabanphiet@edu.viettel.vn